середа, 25 березня 2020 р.

Театр у потоці часу

Розум людський ніколи не винаходив нічого шляхетнішого за театральні дійства як для вдосконалення, так і для очищення людської натури.
 Вольтер 
З 1962 року щорічно, 27 березня, святкується Міжнародний день театру.
Театральне мистецтво – одне з найстаріших мистецтв. Багато століть воно не втрачає своєї популярності.


З нагоди Міжнародного дня театру пропонуємо вашій увазі книжкову виставку «Театр у потоці часу», на якій представлені матеріали, що розповідають про розвиток театрального мистецтва у світі та Україні.

 Антонович, Дмитро Володимирович. Триста років українського театру. 1619-1919 [Текст] / Д. В. Антонович. - Львів : Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2001. - 272 с. 
У цій публікації історик мистецтва й театру Дмитро Антонович робить спробу зібрати і систематизувати матеріали з історії театру за період 1619-1919 рр., які йому пощастило знайти за кордоном. Видана у 1920 р., праця доповнювалася ще 4 роки і в 1924 р. у Празі вийшов оновлений варіант. Автор розглядає такі види театру, як шкільний, світський, побутовий тощо.

История античного театра [Текст] : репринтное издание изд-ва "Искусство" Москва, 1940 : учебное пособие / Б. В. Варнеке. - Одесса : Негоциант, 2003. - 108 с.


Книга українського історика театру, філолога, професора Бориса Васильовича Варнеке «Історія античного театру» хоч і була написана у 1940 році, але й досі не втратила своєї актуальності. Це збірник перероблених лекцій, читаних автором в університеті і в самодіяльних гуртках.
У науковому доробку Бориса Варнеке значне місце посідають праці, присвячені античному театру. Можна відзначити величезну підготовчу роботу автора по збиранню джерел і досліджень для книги «Історія античного театру». Йому вдалося продемонструвати цінність давньогрецької трaгeдії в її нерозривному зв'язку з явищами суспільного життя, висвітлити матepіaл з історичної точки зору, що допомагає засвоїти особливості античної драми в усій різноманітності та послідовності змін її видів. 

 Гайдабура, Валерій Михайлович. Театр, розвіяний по світу : феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В. М. Гайдабура. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 324 с. - (Українське театральне зарубіжжя). 


Автор книжки, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства Валерій Михайлович Гайдабура, відомий своїм монографічним дослідженням про сценічне мистецтво в Україні періоду 1941-1944 років, цього разу першим у вітчизняному театрознавстві звернувся до узагальнення багаторічної практики повоєнного театру української діаспори та його тлумачення як невід'ємної частини комплексної історії національного мистецтва ХХ століття. 
Феномен сцени української повоєнної діаспори автор досліджує у науково-популярній формі; у методології приваблює звернення до персоналістики та психоаналітичних можливостей епістології. У книзі зібрано матеріали, документи, персоналії, спогади, листування, а також подано авторські рефлексії. 
Наступне видання розраховане на професіоналів та широкі кола шанувальників балету:


 Станішевський, Юрій Олександрович. Балетний театр України [Текст] : 225 років історії / Ю. О. Станішевський. - К. : Музична Україна, 2003. - 440 с. + 32 л. фотоіл. 

Монографія розповідає про історичний шлях балетного театру України від перших танцювальних вистав у Харкові наприкінці XVIII століття і до сьогоденних досягнень усіх українських театрів та Національного академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського.
В центрі уваги автора – кращі балети, створені за класичними та сучасними партитурами вітчизняних і зарубіжних композиторів, художні досягнення повідних акторів, балетмейстерів, диригентів, сценографів, аналіз творчих шукань балетних колективів у контексті світового й європейського хореографічного мистецтва.

Театр Марка Кропивницького [Текст] : минуле і сучасне: Альбом / Авт.-упор. В. П. Шурапов. - Кіровоград : Мавік, 2004. - 222 с. : фотоіл.
Альбом містить в собі документи, фотографії, ілюстрації, уривки з художніх і публіцистичних творів, а також листів засновника Театру Корифеїв Марка Лукича Кропивницького, його учнів та послідовників, відомих літературо- та мистецтвознавців, театральних діячів, визначних письменників, інші матеріали, що свідчать про творчий шлях цього театру та його спадкоємців від дня заснування до сьогодення.
Альбом складається з дванадцяти розділів, кожний з яких побудований за хронологічним тематичним принципом. Книга розрахована на вчителів, студентів, а також широке коло шанувальників театрального мистецтва, невмирущих традицій славнозвісного Марка Кропивницького та його спадкоємців.

Наступна книга є першою в Україні спробою дослідити проблеми українського театру ХХ ст., включаючи театр на західних землях. У цьому виданні принципово розширено методологічний спектр – окрім описового чи феноменологічного досвіду, у праці присутні семіотичні, культурологічні, філософські, соціально-психологічні та інші підходи. Досліджено три великі художньо-естетичні масиви театральних текстів – модернізм, соціалістичний реалізм та постмодернізм. 

 Український театр ХХ століття [Текст] / Ред. Н. Корнієнко. - К. : ЛДЛ, 2003. - 512 с. - (Світова театральна культура). 
А з новими надходженнями, присвяченими 100-річчю від дня заснування Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка вас ознайомить список, який підготувала провідна бібліотекарка відділу мистецтв Віра Саранцева.


Видання про рух театру в часі і просторі, представлені на книжковій виставці «Театр у потоці часу», чекають на своїх читачів.Немає коментарів:

Дописати коментар